PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Geoloket
Waterinfoberichten
 
 
Toelichting

Het geo-loket laat je toe alle waterinfo kaarten te raadplegen. Het omvat onder meer de watertoetskaarten, de overstromingsgevaar- & risicokaarten en de kaarten afkomstig uit de Vlaamse Hydrografische Atlas.  Ook kunnen orthofoto's en het grootschalig referentie bestand (GRB) of Open Street Map getoond worden als instelbare achtergrondkaart. De kaarten kunnen op meerdere manieren bevraagd worden en lokaal geraadpleegd worden als webmap service via de URL: http://inspirepub.waterinfo.be/arcgis/rest/services

 
Lees meer...
Kaartlagen uploaden
Kaarten Tools
Te bevragen kaartlagen
Kaartlagen
Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA)
Gevaar- en risicokaarten ORL
Watertoetskaarten
Extra kaartlagen
Kaarten downloaden
Kaart
Kaartbevraging resultaten