Disclaimer voor www.waterinfo.be

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker van de hierna volgende voorwaarden.
De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden en worden aangeboden door de Vlaamse waterbeheerders en kennisinstituten. De partners van Waterinfo.be zijn:
  • Vlaamse Milieumaatschappij
  • Waterbouwkundig Laboratorium (Hydrologisch Informatiecentrum)
  • Waterwegen & Zeekanaal NV
  • nv De Scheepvaart
  • Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Gebruik van de website

Het gebruik ervan is op eigen risico en de partners van Waterinfo.be kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie. De partners van Waterinfo.be spannen zich eveneens in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. De partners van Waterinfo.be kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, aansprakelijk gesteld worden door schade te wijten aan het gebruik van deze website en bijgevolg evenmin voor informatie die via hyperlinks wordt aangeboden.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
De partners behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Downloaden van historische gegevens en kaarten

Voor meer informatie over historische gegevens en kaarten aangeboden op de website kan je de dataleverancier (Vlaamse Milieumaatschappij of Waterbouwkundig Laboratorium) contacteren via het contactformulier.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

We hechten veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen word je toch persoonlijke informatie gevraagd. Jouw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies

Deze site maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en deze sneller en efficiënter te laten verlopen.

Deze site maakt gebruik van Piwik Analytics: om snel fouten te herkennen, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en continu op de hoogte te zijn van uw informatiebehoeften, verzamelen we door middel van cookies statistieken over het gebruik van de website via Piwik Analytics.


Lees meer...