De informatieplicht vind je op www.waterinfo.be/informatieplicht

    Read more...

    Dit geoloket laat je toe om alle kaarten die als bijlage zijn gevoegd bij het watertoetsbesluit te raadplegen. Deze kaarten zijn goedgekeurd met het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2022 en treden in voege vanaf 1 januari 2023.

    Read more...