PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Helpdesk
Algemene begrippen
Kleurcodes
Overstroming
Getij
Neerslag
Droogte
Geoloket
Metingen
Rapporten
FAQ
Filmpjes
Woordenlijst
Lees meer...

Kleurcodes waterinfo.be

Algemeen

Gebruikte kleurcodesOm de ernst van de situatie aan te geven, worden bij de berichten, grafieken en symbolen op waterinfo.be de kleuren groen, geel, oranje en rood gebruikt. Deze staan, zoals in de legende beschreven, respectievelijk voor normaal, pre-waak, waak en alarm. De precieze omschrijving van de alarmdrempels hangt af van het thema en het punt waarover een uitspraak wordt gedaan. Een alarm ten gevolge van overstromingen wordt immers anders gedefinieerd dan een alarm ten gevolge van droogte. Deze definities worden hieronder beschreven. Ook de andere kleurcodes die worden gebruikt onder de thema's neerslag en droogte worden toegelicht.

Terug naar boven

 

Kleurcodes overstroming

Voor hoge waterstanden gelden volgende definities:

Status Omschrijving
Normaal Geen overstromingen
Pre-waak Verhoogde waakzaamheid, geen overstromingen
Waak Sterk verhoogde waakzaamheid, niet-kritieke overstromingen mogelijk
Alarm Hoogste waakzaamheid, kritieke overstromingen mogelijk

De term "kritieke overstromingen" kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van waar deze overstromingen zich voordoen.

  • Langs onbevaarbare waterlopen spreekt men van kritieke overstromingen op het moment dat er minstens één huis overstroomt. Ook wanneer belangrijke infrastructuur, zoals een grote straat, overstroomt, wordt dit beschouwd als kritieke overstromingen.
  • Langs bevaarbare waterlopen kan de toestand kritiek worden als bruggen onder druk komen te staan of wanneer peilen zo hoog zijn dat delen van de dijk die daar niet voor ontworpen zijn rechtstreeks in contact komen met het water. Ook wanneer belangrijke infrastructuur voor de waterbeheersing, bijvoorbeeld kelders met pompinfrastructuur of mechanismen om beweegbare bruggen te bedienen, zelf bedreigd wordt door het water, is de hoogste waakzaamheid geboden.

Terug naar boven

 

Kleurcodes neerslag

De gemeten en voorspelde neerslag wordt op de kaart weergegeven aan de hand van gekleurde zones en symbolen. De kleuren worden als volgt gebruikt:
Kleur Omschrijving
0 - 0,5 mm
0,5 - 1 mm
1 - 10 mm
10 - 25 mm
25 - 50 mm
50 - 75 mm
Meer dan 75 mm
 

Terug naar boven

 

Kleurcodes droogte

De "Standardized Pricipitation Index" (SPI) indicatoren met accumulatieperiodes van 1 maand (SPI-1) en 3 maanden (SPI-3) geven weer hoe droog of hoe nat de voorbije maand (SPI-1) en de voorbije 3 maanden (SPI-3) waren ten opzichte van dezelfde periode van het jaar in de voorbije 30 jaar in Ukkel. SPI-1 geeft dus de toestand op korte termijn weer, terwijl SPI-3 eerder de toestand op langere termijn (een seizoen) weergeeft. Op de kaart kunnen de punten en zones verkleuren naargelang de SPI groter of kleiner is, en de situatie dus natter of droger is. Onderstaande tabel geeft de verschillende kleuren weer.

Status Omschrijving
Extreem nat SPI groter dan 2
Zeer nat SPI tussen 1,5 en 2
Matig nat SPI tussen 1 en 1,5
Normaal SPI tussen -1 en 1
Matig droog SPI tussen -1 en -1,5
Zeer droog SPI tussen -1,5 en -2
Extreem droog SPI kleiner dan -2
Geen data Geen data
Oude waarde Oude waarde
 

Terug naar boven

 
Lees meer...