PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Helpdesk
Algemene begrippen
Kleurcodes
Overstroming
Getij
Neerslag
Droogte
Geoloket
Metingen
Rapporten
FAQ
Filmpjes
Woordenlijst
Lees meer...

Instructiefilmpjes

 

Wat vind ik op waterinfo.be?

   
Volg de rondleiding en ontdek wat waterinfo.be jou te bieden heeft.

Bekijk het instructiefilmpje op Youtube.

Waterstanden en overstromingsvoorspelling op één website
Waterinfo.be toont alle waterstanden en overstromingsvoorspellingen van de Vlaamse waterbeheerders. De website biedt je ook informatie over neerslag en droogte, getijden en risicokaarten voor overstromingen.
Waterinfo-berichten tonen je de meest actuele situatie
In een oogopslag zie je waar het schoentje wringt. Het meest relevante van de vier thema’s vind je steeds op de homepagina.
Met enkele klikken krijg je informatie op maat
Focus op één bepaalde regio, op heel Vlaanderen of op jouw adres. In een wip krijg je op de homepagina een overzicht van de toestand in jouw buurt.
Start met een zoekactie
Met de zoekmachine van waterinfo.be doorzoek je niet alleen pagina’s en documenten. Je kan er ook mee op jouw adres inzoomen.
Pas de website aan jouw voorkeuren aan
Zie je de legende liever rechts op de pagina? Klik dan op die module en versleep ze naar de gewenste plaats. Richt zo heel de website naar jouw smaak in.
Wegwijsinformatie steeds binnen handbereik
Wil je meer informatie over een specifieke module op een pagina? Elke module biedt je een korte hulpfunctie aan , die je vlug wegwijs maakt.
Zoveel meer dan alleen actuele en toekomstige waterstanden
Waterinfo.be biedt je ook een schat aan waterkaarten en historische gegevens aan. Zo tonen de vrijboordkaarten hoeveel het water mag stijgen eer het over de dijken en kaaimuren stroomt. En op de watertoetskaarten kan je het overstromingsrisico voor jouw adres opzoeken.
Extra opties voor hulpdiensten en regelmatige gebruikers
Hou je graag een waterloop in de buurt in het oog? Log je dan in en waterinfo.be onthoudt jouw voorkeuren. Hulpdiensten krijgen toegang tot extra functionaliteiten, zodat ze hun gebied nog beter kunnen bewaken.
Help zelf mee om de toestand op het terrein te tonen
In de Twitterfeed lees je wat Vlaanderen schrijft over overstromingen en droogte. Zo help ook jij mee om een accuraat beeld te geven van wat er op het terrein gebeurt.
Terug naar boven
 

 

 

Aan de slag met waterinfo.be

   
Leer hoe je met Waterinfo.be snel de actuele of voorspelde toestand voor jouw buurt opzoekt.

Bekijk het instructiefilmpje op Youtube.

STAP 1: Is er een waarschuwing voor jouw regio?
In de waterinfo-berichten zie je onmiddellijk of er een bericht is voor jouw regio. Je kan ze uitfilteren op ernst of op thema.
STAP 2: Zoom in op je adres
Typ je adres in het zoekveld. Of laat je browser automatisch doorgeven waar je je bevindt.
STAP 3: Alle meetpunten in jouw buurt in een oogopslag
Als je inzoomt op je adres krijg je alle meetpunten in de buurt te zien. Voor gedetailleerde informatie klik je door op een punt of de grafiek onder de kaart.
STAP 4: Eén scherm voor de actuele toestand en de voorspellingen
Op het detailscherm van een meetpunt vind je alle waterstanden en voorspellingen. De kleurcode op de grafieken toont je hoe ernstig de situatie is.
STAP 5: Vraag een account aan en personaliseer de website
Wil je dat waterinfo.be jouw voorkeuren onthoudt? Vraag dan een account aan en start de volgende keer onmiddellijk op jouw adres met de meetpunten die je in het oog wilt houden.

 
Terug naar boven
 

 

 

Professionele tools en functionaliteiten voor geregistreerde gebruikers

 
Waterinfo.be biedt heel wat extra opties aan om het haar gebruikers makkelijker te maken. Hulpdiensten krijgen toegang tot extra functionaliteiten, zodat ze hun gebied nog beter kunnen bewaken.

Bekijk het instructiefilmpje op Youtube.

Een aparte website gereserveerd voor hulpdiensten: pro.waterinfo.be
Waterinfo.be moet steeds bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Zeker in een crisissituatie wanneer ook heel wat verontruste burgers de website bezoeken. Geregistreerde, professionele gebruikers komen na aanmelden terecht op een aparte website die gereserveerd is voor de hulpdiensten en niet belast wordt door grote bezoekersaantallen.
Stel je eigen dashboard samen om een gebied optimaal te bewaken
Je kan tot vijf verschillende dashboards samenstellen met de modules die voor jou interessant zijn. Op die manier verzamel je op één scherm de grafieken en kaarten voor jouw gebied en hoef je in een crisissituatie niet meer te zoeken.
Automatische update gegevens
Elk kwartier worden de overstromingsvoorspellingen automatisch geactualiseerd.
Contactinfo waterbeheerders 24/24, 7/7
Professionele gebruikers krijgen toegang tot de permanentienummers en -kanalen van de verschillende waterbeheerders.
Niet alleen Vlaamse meetgegevens
Waterinfo.be biedt je ook de metingen van de grensstreek rond Vlaanderen aan. Je kan de metingen uit Brussel, Wallonië en Frankrijk raadplegen.
Beelden van de Vlaamse buienradar
Buienradargegevens van het KMI voor het volledige Vlaamse grondgebied.
Impactanalyse overstroming
Een inschatting van het aantal gebouwen dat vermoedelijk met wateroverlast te kampen zal krijgen in een bekken. Dit geeft een indicatie van de ernst van de overstroming.
Upload eigen GIS data
Waterinfo.be laat je toe om eigen kaarten toe te voegen en overstromingscontouren aan te passen

 
Terug naar boven
 

 

 

Geoloket Watertoets

   
Op het geoloket Watertoets kan je vlug de overstromingsgevoeligheid van jouw perceel opzoeken. Bij verkoop of verhuur moet je jouw koper of huurder daarover informeren.
Het geoloket biedt je ook nog toegang tot heel wat andere waterkaarten.

Bekijk het instructiefilmpje op Youtube.

Alle waterkaarten op één plaats
Het geoloket biedt je naast de overstromings- en watertoetskaarten nog heel wat andere kaarten aan zoals de Vlaams Hydrografische Atlas of de afstroomgebieden.
Heb je geen exact adres voor jouw opzoeking? Geen probleem. Op het geoloket kan je zoeken op adres, coördinaten, perceel of polygoon.
2 types overstromingsgevoelig gebied
De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden die recent nog onder water liepen of waarvan computermodellen aangeven dat het er om de 100 jaar of vaker overstroomt. De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn van nature overstroombare gebieden waar zich op de bodem in het verleden sedimenten hebben afgezet als gevolg van overstromingen. De kans op overstromingen is in deze gebieden klein, maar kan bij extreme weersomstandigheden niet uitgesloten worden.
Informeer je koper of huurder over de overstromingsgevoeligheid
Via de toets informatieplicht selecteer je automatisch de juiste kaartlagen. Met een paar klikken roep je de overstromingsgevoeligheid van je perceel op. Daarna kan je het downloaden of afprinten om toe te voegen aan je dossier.
Terug naar boven
 

 

 

Folder waterinfo.be

   
Wil je de waterstanden in Vlaanderen bekijken? Worden er overstromingen voorspeld? Welke percelen liggen in overstromingsgebied? In deze folder krijg je een overzicht van de belangrijkste functies van de website waterinfo.be.

Terug naar boven
 
Lees meer...