PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Helpdesk
Algemene begrippen
Kleurcodes
Overstroming
Getij
Neerslag
Droogte
Geoloket
Metingen
Rapporten
FAQ
Filmpjes
Woordenlijst
Lees meer...

Droogte

Aanhoudende droogte kan landbouwers in de problemen brengen, nadelige gevolgen hebben voor aquatische ecosystemen en zelfs problemen opleveren voor de drinkwatervoorziening. Bovendien hinderen lage waterstanden en debieten een vlot scheepsverkeer. We volgen daarom van april tot en met september de droogtesituatie op, verzamelen accurate gegevens en verwerken die tot een overzichtelijk geheel. Dat maakt het mogelijk de ernst, duur en geografische spreiding van een eventuele droogte in kaart te brengen. Hiertoe worden verschillende indicatoren gehanteerd:
  • een kaartweergave van afvoerdebieten op plaatsen waar de meetposten geschikt zijn om ook lage debieten correct te meten;
  • een kaartweergave van het neerslagtekort;

  • de “Standardized Precipitation Index” (SPI) indicatoren met accumulatieperiodes van 1 maand (SPI-1) en 3 maanden (SPI-3) geven weer hoe droog of hoe nat de voorbije maand (SPI-1) en de voorbije 3 maanden (SPI-3) waren ten opzichte van dezelfde periode van het jaar in de voorbije 30 jaar te Ukkel. SPI-1 geeft dus de toestand op korte termijn weer, terwijl SPI-3 eerder de toestand op langere termijn (een seizoen) weergeeft.

In de module tabel neerslagtekort vind je voor de verschillende meteostations in Vlaanderen het neerslagtekort. Dit is een graadmeter voor de hoeveelheid neerslag die gewassen tekort komen om optimaal te groeien. Het neerslagtekort wordt verkregen door het verschil te berekenen tussen de berekende referentiegewasverdamping (potentiële evapotranspiratie) en de hoeveelheid neerslag. Dit verschil wordt dagelijks gesommeerd tussen 1 april en 30 september. Als de potentiële verdamping hoger is dan de neerslag neemt het neerslagtekort toe.

Verder worden ook meer specifieke indicatoren gehanteerd voor (afwijkingen van) het neerslagtotaal, de debieten en de basisdebieten. Deze worden van april tot september gerapporteerd in maandelijkse laagwaterberichten, en in geval van droogte ook in droogteberichten. Deze berichten kunnen geraadpleegd worden onder het menu "rapporten".

 
 
Lees meer...