Tresholds waterinfo

De status van een meet- of voorspellingspunt geeft de toestand van het watersysteem aan, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen normaal, pre-waak, waak en alarm. Aan elke status wordt een kleur toegekend (groen, geel, oranje, rood). De drempels om over te gaan naar een andere status werden op voorhand gedefinieerd voor meetpunten en voorspellingspunten, op de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen, en voor de verschillende thema’s (overstroming, getij, neerslag, droogte). In het thema overstromingen zijn de betekenissen van de termen hieronder weergegeven:

Status Kleur Omschrijving
Normaal Groen Geen overstromingen
Pre-waak Geel Verhoogde waakzaamheid, geen overstromingen
Waak Oranje Sterk verhoogde waakzaamheid: overstroming van watergevoelige infrastructuur of niet-kritieke overstromingen mogelijk
Alarm Rood Hoogste waakzaamheid, kritieke overstromingen mogelijk

 

Een overzicht van de overstromingsdrempels op de waterwegen vind je via deze link. De drempels op de onbevaarbare waterlopen kan je via deze link vinden.

Read more...