PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Actuele droogtetoestand
Snel naar:
Waterinfo berichten
 
 
Overzicht droogteindicator (3 maand)
Toelichting
Deze thema-pagina toont tijdens het droogteseizoen onze verwerkte gegevens via meerdere droogte-indicatoren en aantal bijhorende achtergrondkaarten.
 
Lees meer...
Lagen
Beschikbare kaartlagen
Tabel actueel neerslagtekort
Kaart droogtetoestand
Grafieken