PERS nlNederlandsfrFransenEngels
Actuele toestand
Toelichting
Vele meettoestellen houden de Vlaamse waterlopen in de gaten. Op de thema-pagina overstroming staan actuele metingen van waterstanden en debieten met alarmstatus.
 
Lees meer...
Waterinfo berichten
 
 
Overzicht status wachtbekkens VMM
Overzichtstabel actuele status
Snel naar:
Kaartlagen
Extra kaartlagen
Pagina vernieuwen

 
Kaart actuele toestand
Grafieken