Algemeen

Onder het thema overstroming vind je informatie over de actuele en voorspelde overstromingstoestand in Vlaanderen. Voor elk van deze subthema’s krijg je andere informatie te zien op de kaart.

We maken voorspellingen aan de hand van computermodellen. Die bootsen de fysieke kenmerken van een waterloop na en berekenen hoe het water door de bedding zal stromen. We baseren ons voor die berekeningen op de neerslagvoorspellingen.

De permanentieverantwoordelijken (van het HIC) en operatoren (van de VMM) interpreteren de resultaten van deze modellen om er de meest relevante informatie uit te filteren. Deze interpretatie vind je terug in de waterinfoberichten.

Door te klikken op de symbolen op de kaart, verschijnen grafieken. De grafieken kunnen gemaximaliseerd worden om nog meer details te bekijken. Rechts bovenaan op de kaart, via het icoontje, kan je zien welke kaartlagen beschikbaar zijn. Het -icoontje geeft meer informatie over deze lagen. Onderaan rechts op de kaart, via het icoontje, kan de legende uitgeklapt worden. Zo is zichtbaar wat de betekenis is van de verschillende symbolen op de kaart. Bovenaan staat ook een zoekbalk op de kaart, waarmee je makkelijk een adres, waterloop of meetstation terug kan vinden op de kaart. 

Er is een verklarende woordenlijst beschikbaar met termen die gebruikt worden op waterinfo.be via de informatiebalk onderaan de website. 

 

Actueel

De actuele toestand toont de metingen van waterpeilen en debieten. Hier worden enkel metingen en geen resultaten van de voorspellingsmodellen getoond.

Voor de meetstations waar drempels gedefinieerd zijn, verkleuren de symbolen op de kaart als bepaalde drempels zijn overschreden. Via de actuele status meetposten kan een overzicht van deze meetposten bekeken worden.

Voor bemeten wachtbekkens op de onbevaarbare waterlopen, wordt de actuele status wachtbekkens berekend. Op de kaart verkleuren de symbolen voor de kunstwerken die de vulling van deze wachtbekkens regelen, mee met de status: normaal (groen), aan het vullen of ledigen (oranje), helemaal vol (rood). Op de grafieken van de regelkunstwerken kan je dan bekijken in hoeverre de wachtbekkens reeds gevuld zijn.

 

48 uur vooruit

De korte termijnvoorspellingen blikken tot 48 uur vooruit. Meet- en voorspellingspunten verkleuren in de thema's hier op basis van de voorspellingen (groen – geel – oranje – rood naar mate de ernst van de situatie toeneemt). Als je inzoomt op de kaart, kan je de voorspelde maximale overstromingscontouren bekijken. Voor de bevaarbare waterlopen kan je een verkleuring van de dijken zien, op basis van de voorspelling van de vrijboord. 

In de grafieken, die verschijnen na klikken van de symbolen op de kaart, worden voorspellingen getoond met een stippellijn. Als je de grafieken maximaliseert, verschijnt in sommige grafieken naast de stippellijn een band van voorspellingen. Deze geeft een indicatie voor de waarschijnlijkheid van de voorspelling op basis van verschillende neerslagvoorspellingen

 

10 dagen vooruit

Lange termijnvoorspellingen berekenen we tot 10 dagen vooruit voor een selectie van locaties op de waterlopen. Ook op deze grafieken wordt een band van voorspellingen gegeven, die een indicatie geeft van de waarschijnlijkheid van de voorspelling. Onzekerheidsbanden worden berekend met behulp van verschillende mogelijke neerslagvoorspellingen, die meer of minder neerslag bevatten. Hoe breder de band en dus hoe verder de voorspellingen uit elkaar liggen, hoe groter de onzekerheid.

 

Interessante links

  • Tips bij overstromingen vind je op deze website.
  • Schrijf je in op BE-alert zodat de overheid je kan verwittigen bij een noodsituatie.
  • Voor brandweerhulp bij storm of wateroverlast (waarbij geen mensen in gevaar zijn) kan je terecht op www.1722.be of op het telefoonnummer 1722.
  • Scheepvaartberichten zijn te lezen op de site van VisuRIS.
  • Voor informatie over actuele overstromingen in Wallonië, kan je terecht op hydrometrie.wallonie.be
  • Voor meetstations op oa. waterlopen in Brussel, kan je terecht op www.flowbru.be.
  • Op het klimaatportaal vind je informatie over de impact van klimaatverandering op overstromingen.
  • Kaarten die zijn opgemaakt in het kader van de watertoets en de overstromingsrichtlijn, vind je onder het menu Kaarten/Overstromingsrichtlijn op waterinfo.be.
 
Lees meer...