Om een volledig beeld te krijgen van de waterbalans worden naast neerslag en neerslagintensiteit nog verschillende andere meteorologische parameters gemeten op enkele plaatsen in Vlaanderen. Deze meetgegevens worden gebruikt om de potentiële evapotranspiratie (pET) te berekenen, dit is de maximale hoeveelheid bodemvocht die planten kunnen verdampen of die rechtstreeks kan verdampen uit de bodem.

De potentiële evapotranspiratie wordt berekend aan de hand van de Pennman-Montheith formule. Voor deze berekening worden de temperatuur op verschillende hoogtes boven de grond, de luchtdruk, de relatieve luchtvochtigheid, de windrichting- en snelheid, de instralingsflux door de zon, en de grondwarmteflux gemeten. Uit deze gegevens wordt naast de potentiële evapotranspiratie ook de dauwpunttemperatuur berekend. Verder wordt ook de bodemtemperatuur gemeten op een aantal plaatsen.

 

totaalstation    totaalstation toren

  Lees meer...