PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Voorspelde toestand overstroming: 10 dagen vooruit
Snel naar:
Waterinfo berichten
 
 
Langetermijnstatus onbevaarbare waterlopen (VMM)
Langetermijnstatus waterwegen (HIC)
Toelichting
Rekenmodellen voegen onze metingen en actuele weersvoorspellingen samen. Hierdoor toont deze thema-pagina of er overstromingsgevaar dreigt binnen 10 dagen.
 
Lees meer...
Kaartlagen
Extra kaartlagen
Kaart voorspelde toestand lange termijn
Grafieken