PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Metingen Fysische parameters
Toelichting

Op deze pagina kunnen realtime metingen opgevolgd worden van fysische parameters in onze waterlopen. Deze parameters zijn niet direct gerelateerd aan overstroming, getij, neerslag of droogte. Er zijn o.a. puntmetingen van watertemperatuur, stroomsnelheid en debiet, conductiviteit, opgeloste zuurstof,....ter beschikking.

Deze metingen zijn eveneens te raadplegen in de downloadsectie.
 
Afgeleide en berekende fysische parameters op de bevaarbare waterwegen, zoals sedimentconcentraties in het Scheldebekken, zijn ter beschikking via hic@vlaanderen.be. 

 

 
Lees meer...
Kaartlagen
Fysicochemische parameters
Waterstand/afvoer/stroomsnelheid
Kaartweergave
Grafieken