PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Recentste waardes waterwegen
recentste metingen toelichting
recentste metingen HIC
recentste metingen De Vlaamse Waterweg
recentste metingen EMT Afdeling Bovenschelde
recentste metingen W&Z Afdeling Zeekanaal
recentste metingen Vlaamse Banken
Lees meer...
Pagina Vernieuwen

 

Meetnet W&Z - Afdeling Zeekanaal

  • Data-eigenaar ZEEK
  • Meetnet uitgebaat door W&Z nv, in het ambtsgebied van het vroegere Afdeling Zeekanaal dat in de loop van 2017 al samensmelt met W&Z nv, Afdeling Zeeschelde
  • Deze metingen worden gebruikt voor operationele sturing van kunstwerken en worden niet op regelmatige basis gevalideerd.
Lees meer...