PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Helpdesk

Systeemvereisten

Voor een optimaal gebruik van waterinfo.be raden we je Google Chrome aan. Je kan de website ook raadplegen met Firefox, Opera of Internet Explorer 10.


Om de kaarten optimaal te kunnen bekijken heb je een schermresolutie van 1280x1024 of meer nodig.

Lees meer...

FAQ

Welke professionals krijgen toegang tot de beveiligde onderdelen van de website?

De beveiligde onderdelen en extra functies op de website zijn voorbehouden voor hulpdiensten, gemeente- en provinciebesturen en waterbeheerders zodat ze hun gebied maximaal kunnen bewaken. Maar het grootste deel van de website is gewoon vrij te raadplegen voor iedereen.

We stellen de beveiligde opties aan jou voor op onze wegwijspagina.

 

Hoe snel wordt mijn aanvraag voor extra gebruikersrechten behandeld?

Onze operatoren behandelen elke werkdag de aanvragen voor gebruikersrechten. Maar buiten de kantooruren en tijdens crisissituaties gaat alle aandacht naar het monitoren en interpreteren van de overstromingsvoorspellingen. Wacht dus geen crisissituatie af om een account aan te vragen.

 

Wat gebeurt er met de websites die waterinfo.be vervangt?

Voorlopig linken waterstanden.be, overstromingsvoorspeller.be en hydronet.be door naar www.waterinfo.be.Op termijn zullen die domeinnamen verdwijnen. Je surft dus best vanaf nu rechtstreeks naar waterinfo.be.

 

Werkt waterinfo.be ook al op mobiele apparaten? Komt er een app?

Waterinfo.be is nu reeds raadpleegbaar op de nieuwste mobiele apparaten. We onderzoeken momenteel op welke oudere types dit nog niet het geval is en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. Ook inzake de ontwikkeling van een app, een m.waterinfo.be of een HTML-5 versie van waterinfo.be zijn de nodige analyses lopende en volgt nog een bevraging van de noden van zowel de publieke als professionele gebruikers.  

 

Lees meer...

Handleiding portaalsite waterinfo.be

Algemene begrippen waterinfo.be

Waterinfo.be is de portaalsite van de Vlaamse waterbeheerders en kennisinstituten. Met deze website willen we jou zo correct mogelijk informeren over overstromingen en droogte. Hier worden alle metingen en voorspellingen samengebracht. Zo kunnen de nodige maatregelen getroffen worden om waterschade tot een minimum te beperken.

Op waterinfo.be vind je actuele informatie over vier thema’s:

 •  Overstroming
 •  Getij
 •  Neerslag
 •  Droogte

Deze thema’s kan je aanklikken links bovenaan op het scherm. Historische informatie kan je rechts bovenaan opvragen onder “kaarten en grafieken” en “rapporten”. De homepagina toont altijd het meest dringende thema eerst.

Waterinfo.be is opgebouwd uit verschillende modules (widgets) die je als gebruiker naar eigen voorkeur kan schikken op het scherm. Op elke module staat een vraagtekentje waarachter telkens wat meer uitleg zit.

Waterinfoberichten

Overzicht waterinfoberichtenIn de berichten staat actuele informatie die door de operatoren van VMM en HIC gepubliceerd wordt. De symbolen links van het bericht tonen over welk thema het gaat. De kleur van de symbolen geeft de ernst van de situatie aan. Je kan de berichten sorteren volgens thema en volgens locatie waarop de kaart is ingezoomd. Via het vergrootglas klik je een uitgebreidere versie van het bericht open. Als een bericht betrekking heeft op een specifieke locatie, kan je met behulp van het zwarte vizier-icoontje op deze locatie inzoomen op de kaart van Vlaanderen.
 

Kaarten

KaartCentraal op waterinfo.be staat de kaart van Vlaanderen, waarop je kan in- of uitzoomen. Op de overzichtskaart geeft een kader of vlagje steeds aan waar je je ergens op de kaart van Vlaanderen bevindt. De kader of het vlagje kan je verschuiven om een andere locatie te tonen.

Met behulp van het zwarte vizier-icoontje op de kaart kan je “mijn locatie” activeren. De kaart zoomt dan automatisch in op de plaats waar je je bevindt. Hoe verder je bent ingezoomd, hoe meer informatie op de kaart zichtbaar wordt. Wil je terug naar het overzicht van Vlaanderen, dan klik je op het wereldbolletje.

Via de module kaartlagen kan je aanvinken welke informatielagen je te zien wil krijgen op de kaart. Als je klikt op de naam van de laag, kan je de zichtbaarheid of transparantie van deze laag instellen. De beschikbare lagen zijn afhankelijk van het thema dat je aanklikt en worden toegelicht in de helpfunctie van de module. De verklaring voor de symbolen en kleurcodes van de verschillende informatielagen die werden aangevinkt, staat in de module legende.

 

Grafieken

GrafiekenKlik je op de aangegeven punten op de kaart, dan openen in de module grafieken de overeenkomstige grafieken. Als je met de muis over een grafiek beweegt, verschijnen vier icoontjes. Hiermee kan je (van links naar rechts) de locatie van het meetpunt in de kaart centreren, de grafiek maximaliseren, de grafiek toevoegen aan je favorieten, of de grafiek uit de module verwijderen.

Links in de module kan je met behulp van de icoontjes aanduiden welke grafieken je te zien krijgt. Via de ster roep je je favoriete grafieken op. Het klokje vraagt de recent aangeklikte grafieken op. Met het icoontje daaronder laat je alle grafieken zien voor de locaties waarop de kaart is ingezoomd (als je voldoende bent ingezoomd). Het onderste icoontje geeft je de kans om verschillende metingen met elkaar te vergelijken. Je kan ervoor kiezen om je favorieten te vergelijken, recent aangeklikte meetpunten of de meetpunten waarop je ben ingezoomd. Vink aan welke grafieken je wil zien en klik dan op “verversen”.

 
Vergelijken Meetreeksen
 

De grafieken kan je open klikken tot een groter scherm via het rechthoekje of eenvoudigweg door op de grafiek te klikken. In het gemaximaliseerde venster kan je, naargelang de beschikbaarheid, een keuze maken tussen:

 • Metingen (voorgesteld met volle lijn)
 • Korte termijnvoorspellingen (voorgesteld met stippellijn, voor sommige stations met onzekerheidsbanden)
 • Lange termijnvoorspellingen (voorgesteld met stippellijn, met onzekerheidsbanden)
 
Meetlocatie Overzichtpagina

Ook de andere parameters die we op die locatie meten, kan je tonen in de grafiek. Je kan bovenaan kiezen voor welke periode je metingen wil zien. Je kan de datum rechts bovenaan aanpassen, of je kan het tijdvenster aanpassen met de pijltjes die verschijnen als je met de muis over de grafiek beweegt.

Rechts bovenaan de grafiek vind je een aantal icoontjes waarmee je onder andere een tabel kan opvragen, gegevens kan downloaden of overlaid plots kan aanmaken. Dit laatste wil zeggen dat je voor verschillende maanden of jaren de gegevens over elkaar kan visualiseren. Hiervoor moet je wel een periode selecteren die verschillende maanden of jaren beslaat.

Onder Info Station vind je extra informatie over de locatie van het meetpunt, zoals coördinaten en eventueel een foto.

Onder Meer info staan verschillende karakteristieken die gebaseerd zijn op de metingen op die locatie. Bijvoorbeeld percentiel-waarden, extreme waarden en eventuele indicatoren:

 • Historische extremen toont een tabel met de historisch belangrijkste stormen op deze locatie. Zowel de datum, de piekafvoerwaarde als de empirische terugkeerperiode van de storm zijn erin opgenomen.
 • Extreme waarden bevat een tabel en figuur met de evolutie van de theoretische piekafvoeren bij verschillende terugkeerperioden. Hier zie je hoe de inschatting van de theoretische afvoerwaarden bij een bepaalde terugkeerperiode wijzigt, door wijzigingen in het afvoerregime van dit meetpunt (o.a. aanleg wachtbekkens, hermeandering, wijzigende verharding, klimaatverandering, …).
 • Percentiel (parameter) toont een figuur met bijhorende tabel van de verdeling van de waarden van deze parameter. Het percentielgetal drukt uit hoeveel procent van de tijd een bepaalde waarde onderschreden wordt. Bv 25%: een kwart van de tijd blijft het debiet/waterpeil onder deze waarde. Deze getallen zijn zowel beschikbaar voor elk meetjaar als voor de volledige meetperiode.
 • LT statistiek (N) toont een tabel met de neerslagtotalen van de voorbije maanden en jaren voor deze neerslagmeter.
 • Historische extremen (N)bevat een figuur met de samenvattende statistiek per maand voor de neerslag die geregistreerd werd door dit station.
 

Kleurcodes

Gebruikte kleurcodesOm de ernst van de situatie aan te geven, worden bij de berichten, grafieken en symbolen de kleuren groen, geel, oranje en rood gebruikt. Deze staan, zoals in de legende beschreven, respectievelijk voor normaal, pre-waak, waak en alarm. De precieze omschrijving van de alarmdrempels hangt af van het thema en het punt waarover een uitspraak wordt gedaan. Een alarm ten gevolge van overstromingen wordt immers anders gedefinieerd dan een alarm ten gevolge van droogte.

 

Voor hoge waterstanden geldt volgende definitie:

Status Kleur Omschrijving
Normaal Groen Geen overstromingen
Pre-waak Geel Verhoogde waakzaamheid, geen overstromingen
Waak Oranje Sterk verhoogde waakzaamheid, niet-kritieke overstromingen mogelijk
Alarm Rood Hoogste waakzaamheid, kritieke overstromingen mogelijk
 

Tabellen

Onder de verschillende thema's vind je tabellen terug, waarop je een overzicht krijgt van actuele of voorspelde data voor dat thema. Je kan steeds doorklikken op een tabel, waarna je meer gedetailleerde info of een grafiek te zien krijgt.

Tabellen Onder de thema’s “overstroming” en “getij” vind je tabellen met een overzicht van de gemeten en voorspelde status. Voor elk rivierbekken in Vlaanderen wordt met behulp van balkjes getoond hoeveel stations een bepaalde status hebben. Als je op een balk van de tabel klikt, opent zich een nieuwe tabel met alle stations voor het aangeklikte bekken en de aangeklikte status. Hier kan je doorklikken op de verschillende stations, waarbij de overeenkomstige grafiek geopend wordt in de module grafieken.

Onder “neerslag” vind je tabellen met gemeten en voorspelde neerslag. Door te klikken op een rij in de tabel, open je de overeenkomstige grafiek. Hetzelfde principe geldt voor de tabel met neerslagtekorten, die je vindt onder “droogte/actuele toestand”.

 

Twitter

In de twittermodule worden relevante tweets getoond volgens het thema dat je hebt aangeklikt.

Hulpmiddelen

ZoekenVia het zoekvenster bovenaan de pagina kan je de hele site doorzoeken. Niet alleen op trefwoorden, maar je kan ook een adres ingeven en lokaliseren op de kaart.

 

Overstroming

Onder het thema "overstroming" vind je:
 • Actuele toestand
 • Korte termijnvoorspellingen
 • Lange termijnvoorspellingen

Voor elk van deze subthema’s krijg je andere informatie te zien op de kaart.

De actuele toestand toont de metingen van waterpeilen en debieten. In de actuele thema’s worden enkel metingen en geen resultaten van de voorspellingsmodellen getoond.

Voor de meetstations waar drempels gedefinieerd zijn, verkleuren de symbolen op de kaart als bepaalde waak- of alarmdrempels zijn overschreden.

We maken voorspellingen aan de hand van computermodellen. Die bootsen de fysieke kenmerken van een waterloop na en berekenen hoe het water door de bedding zal stromen. We baseren ons voor die berekeningen op de neerslagvoorspellingen.

Interpretatie van de operatorDe permanentieverantwoordelijken (van het HIC) en operatoren (van de VMM) interpreteren de resultaten van deze modellen om er de meest relevante informatie uit te filteren. Deze interpretatie vind je terug in de waterinfoberichten.

 

TijdanimatieDe korte termijnvoorspellingen blikken tot 48 uur vooruit. Met behulp van de module tijdsanimatie kunnen de voorspelde overstromingscontouren (dit zijn de blauwe zones op de kaart) en vrijboorden (dit zijn de gekleurde dijken van de bevaarbare waterlopen) voor verschillende tijdstippen gevisualiseerd worden op de kaart. Hiervoor moet je wel voldoende ingezoomd zijn. Meet- en voorspellingspunten verkleuren in de thema's "voorspelde toestand" op basis van de voorspellingen (groen – geel – oranje – rood naar mate de ernst van de situatie toeneemt).

 

GrafiekOp de grafieken onder de kaart worden de voorspellingen getoond met een stippellijn. Met behulp van een verticale lijn wordt de starttijd van de voorspelling (STV) aangeduid. Een tweede verticale lijn toont het actuele tijdstip (NU).

 

Als je de grafieken maximaliseert, verschijnt naast de stippellijn een band van voorspellingen. Deze geeft een indicatie voor de waarschijnlijkheid van de voorspelling op basis van verschillende neerslagvoorspellingen. De verkleuring van de dijken van de bevaarbare waterlopen op basis van de voorspelling of vrijboord wordt ook weergegeven op de kaart.

 
Lange termijnvoorspellingen berekenen we tot 10 dagen vooruit voor een selectie van locaties. Ook op deze grafieken wordt een band van voorspellingen gegeven, die een indicatie geeft van de waarschijnlijkheid van de voorspelling. Onzekerheidsbanden worden berekend met behulp van verschillende mogelijke neerslagvoorspellingen, die meer of minder neerslag voorspellen. Hoe breder de band en dus hoe verder de voorspellingen uit elkaar liggen, hoe groter de onzekerheid.
Lange termijnvoorspellingen
 

Overstroming impact analyseVoor professionele gebruikers is de module overstromingsimpact beschikbaar. Deze geeft weer voor hoeveel gebouwen er wateroverlast voorspeld wordt. Je kan ook de procentuele verdeling van deze totale impact over de verschillende rivierbekkens van Vlaanderen bekijken.

 

Getij

De waterstanden aan de Kust en in het tijgebied van de Schelde worden continu gemeten. Onder actuele toestand vind je de meest recente metingen. Je kan metingen van verschillende locaties in eenzelfde zone (bv Beneden-Zeeschelde of Durme) opvragen in één overzichtelijke grafiek in de module tijgrafieken. Als je met de muis over de grafiek beweegt, kan je de waarden gemakkelijk aflezen. Door onderaan op de naam van de meetreeks te klikken, kan je een grafiek zichtbaar of onzichtbaar maken.

module tijgrafieken

 

In normale omstandigheden stellen we twee maal per dag verwachtingen op voor de komende 48 uur voor het tijgebied van de Schelde. Er wordt een tijverwachting opgesteld voor de hoog- en laagwaters te Antwerpen, Dendermonde en Melle. Bij het opstellen van verwachtingen maakt de voorspeller een interpretatie van alle voorspellingen van verschillende bronnen (Vlaamse en Nederlandse modellen, astronomische voorspellingen…). De waardes in de tijverwachtingen zijn dus steeds meer betrouwbaar dan de modeloutput in de grafieken op de kaart. De tijverwachtingen worden immers steeds manueel opgesteld en gecontroleerd. Je vindt de tijverwachtingen onder voorspelde toestand – korte termijn.

TijverwachtingenHet getij wordt vooral bepaald door de stand van de aarde, zon en de maan maar ook de windrichting en windsnelheid kunnen zorgen voor hogere of lagere waterstanden. We houden rekening met al deze fenomenen om tot een zo goed mogelijke inschatting van de waterhoogte te komen. De verwachting geven we per hoogwater en laagwater weer. Hoog- of laagwater komt altijd de Schelde binnen vanuit de Noordzee/Westerschelde en ontwikkelt zich dan verder landinwaarts.

Wanneer een overschrijding van bepaalde drempelpeilen wordt verwacht in Antwerpen (bv. bij stormtij), dan worden de tijverwachtingen tot vijf keer per dag vernieuwd. Daarnaast worden er door de waterbeheerder ook gepaste maatregelen genomen zoals het installeren van dijkbewaking, het sluiten van de poorten in de keringsmuur te Antwerpen, preventieve maatregelen,... De kleurencodes van de voorspelde locaties zullen dan ook veranderen naar geel, oranje of rood (als de alarmdrempel wordt overschreden).

 

Neerslag

In geval van overstroming speelt neerslag vaak de hoofdrol. Op overzichtelijke regenkaarten zie je waar het hoeveel regent. Dankzij geanimeerde radarbeelden volg je de regenwolken op de voet. Eenvoudige grafieken en kaarten voorspellen de neerslag voor de komende uren en dagen.
 
Neerslagradar

Je kan geregistreerde neerslag opvragen voor een punt en voor een stroomgebied; we spreken dan van puntneerslag en stroomgebiedsneerslag.

 • Puntneerslag wordt geregistreerd door een pluviometer of regenmeter. Verspreid over heel Vlaanderen zijn tientallen pluviometers opgesteld, die elke 30 minuten nieuwe gegevens doorsturen.
 • Stroomgebiedsneerslag wordt berekend op basis van radarbeelden, die worden aangeleverd door het KMI. Op basis van voorspelde radarbeelden kunnen we de stroomgebiedsneerslag voor de komende uren voorspellen. Voor de iets verdere toekomst maken we gebruik van weermodellen.

In de module tabel neerslag vind je een overzicht van de geregistreerde puntneerslag van de voorbije 24 en 48 uur voor de verschillende pluviometers. Je kan iedere kolom sorteren. Deze gegevens kan je ook op kaart of in grafiekvorm bekijken. Ook voor de voorspelde toestand worden tabellen, grafieken en kaarten gemaakt. In de module kaart voorspelde neerslag zijn 4 tabbladen beschikbaar met cumulatieve neerslag tot 36 uur vooruit.

 

Droogte

Aanhoudende droogte kan landbouwers in de problemen brengen, nadelige gevolgen hebben voor aquatische ecosystemen en zelfs problemen opleveren voor de drinkwatervoorziening. Bovendien hinderen lage waterstanden en debieten een vlot scheepsverkeer. We volgen daarom van april tot en met september de droogtesituatie op, verzamelen accurate gegevens en verwerken die tot een overzichtelijk geheel. Dat maakt het mogelijk de ernst, duur en geografische spreiding van een eventuele droogte in kaart te brengen. Hiertoe worden verschillende indicatoren gehanteerd:
 • een kaartweergave van afvoerdebieten op plaatsen waar de meetposten geschikt zijn om ook lage debieten correct te meten;
 • een kaartweergave van het neerslagtekort;
 • de “Standardized Precipitation Index” (SPI) indicatoren met accumulatieperiodes van 1 maand (SPI-1) en 3 maanden (SPI-3) geven weer hoe droog of hoe nat de voorbije maand (SPI-1) en de voorbije 3 maanden (SPI-3) waren ten opzichte van dezelfde periode van het jaar in de voorbije 30 jaar te Ukkel. SPI-1 geeft dus de toestand op korte termijn weer, terwijl SPI-3 eerder de toestand op langere termijn (een seizoen) weergeeft.

In de module tabel neerslagtekort vind je voor de verschillende meteostations in Vlaanderen het neerslagtekort. Dit is een graadmeter voor de hoeveelheid neerslag die gewassen tekort komen om optimaal te groeien. Het neerslagtekort wordt verkregen door het verschil te berekenen tussen de berekende referentiegewasverdamping (potentiële evapotranspiratie) en de hoeveelheid neerslag. Dit verschil wordt dagelijks gesommeerd tussen 1 april en 30 september. Als de potentiële verdamping hoger is dan de neerslag neemt het neerslagtekort toe.

Verder worden ook meer specifieke indicatoren gehanteerd voor (afwijkingen van) het neerslagtotaal, de debieten en de basisdebieten. Deze worden van april tot september gerapporteerd in maandelijkse laagwaterberichten, en in geval van droogte ook in droogteberichten. Deze berichten kunnen geraadpleegd worden onder het menu "rapporten".

 

Kaarten en grafieken

Raadplegen

Via deze pagina kan je kaartrapporten van de voorbije periode raadplegen. Deze tonen o.a. geïnterpoleerde neerslag(tekort)kaarten maar ook puntmetingen van temperatuur, verdamping, windrichting, ... Er kunnen eveneens lagen met recente metingen van fysische parameters zoals sedimentconcentratie en opgeloste zuurstof geraadpleegd worden. Je kan deze lagen aanvinken via de modules in de rechterkolom.

De dagelijkse kaartrapporten worden automatisch aangemaakt. De kaartrapporten die de toestand voor de voorbije maanden of de voorbije jaren tonen, worden gepubliceerd na manuele controle door de beheerders van waterinfo.be.

In de module kaartrapporten kan je selecteren wat je wil zien op de kaart. Nadat je het type rapport hebt gekozen, selecteer je de gewenste periode. De verklaring voor de gebruikte symbolen van de toegevoegde rapporten, verschijnen dan ook in de legende.

Downloaden

Via deze pagina kunnen metingen gedownload worden. In de linkerkolom (1A-1D) kies je de parameter (bv. waterstand, neerslag, zuurtegraad...) en resolutie (bv. uurlijks, dagelijks, jaarlijks...) die je wenst. In de tabel (2) in het midden van de pagina verschijnen dan de reeksen die beschikbaar zijn voor je profiel en voor het gebied dat gevisualiseerd is op de kaart (3). Door de regio op de kaart aan te passen, verander je de lijst van stations in de tabel. Door op de kolomtitels te klikken, kan je de tabel sorteren. Vink de gewenste reeksen aan en klik "visualiseer en download". Je kan de reeksen bekijken en de gewenste periode downloaden. Bij het downloaden van de gegevens ontvang je ook een bestand met een disclaimer en de verklaring van de gebruikte kwaliteitscodes.

Professionele gebruikers kunnen via de module downloaden per kaartlaag een volledige parameterlaag downloaden of oproepen via een weblink.

Geoloket

Het geoloket laat je toe alle waterinfokaarten te raadplegen. De kaartlagen zijn opgedeeld in verschillende groepen:
 • kaarten uit de Vlaamse Hydrografische Atlas;
 • watertoetskaarten;
 • gevaar- en risicokaarten in het kader van de Overstromingsrichtlijn (ORL);
 • andere kaarten.
De lagen staan alfabetisch gerangschikt, maar kunnen ook gefilterd worden op naam of bron. Door in de linkerkolom "actief" aan te vinken, voeg je de laag toe aan de kaart. De naam van deze laag verschijnt dan ook in de module kaartlagen, waar je de laag kan uit- of aan vinken of de zichtbaarheid aanpassen. In de legende zie je welke symbolen voor elke laag gebruikt worden.

Met de module kaarten tools kan je op de kaart afstanden opmeten, adressen en locaties opzoeken of een bepaald adres toevoegen aan je favorieten.

In de module te bevragen kaartlagen kan je aanvinken welke informatie je wil opvragen voor een bepaalde locatie. Deze locatie kan je dan selecteren op de kaart. Je kan een punt, een zelfgetekende polygoon of een perceel selecteren. De resultaten van je bevraging vind je terug in de module kaartbevraging resultaten. Voor elke bevraagde laag, verschijnt hier een nieuw tabblad met een tabel. Als je op een rij van de tabel klikt, zoomt de kaart naar deze locatie.


 
Een overzicht van de verschillende kaartlagen met een verklaring vind je hier:

Kaarten uit de Vlaamse hydrografische atlas

Kaartlaag Verklaring
Polders en wateringen Op deze kaart vind je de afbakening van de polders en wateringen in Vlaanderen.
Rivierbekkens De afbakening van de 11 Vlaamse rivierbekkens vind je op deze kaart.
VHA zones Een VHA zone is een sub-hydrografische eenheid die de captatiezone van een waterloop of een deel van een waterloop voorstelt. De ligging van de grenzen van de VHA zones is o.a. gebaseerd op de afwatering via oppervlaktewater, reliëf en op vergelijkbare oppervlaktes van deze zones en is opgenomen in de Vlaamse Hydrografische Atlas.
Waterloopassen (VHA) Deze kaart is onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas en bevat de assen van de bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen.
  

Watertoetskaarten

Kaartlaag Verklaring
Afstroomgebieden Deze kaart geeft aan naar waar hemelwater bovengronds zal afstromen, gebaseerd op het digitaal hoogtemodel.
Erosiegevoelige gebieden Op deze kaart worden de zones aangeduid die gevoelig zijn voor erosie.
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Deze kaart geeft een eerste indicatie hoe gevoelig de ondiepe grondwaterstroming is voor verstoring.
Hellingenkaart Op deze kaart wordt Vlaanderen ingedeeld in vier verschillende klasses van hellingen.
Infiltratiegevoelige bodems Op deze kaart zijn de bodems aangeduid waar infiltratie relatief gemakkelijk zal zijn, infiltratie is echter zeker niet uitgesloten in bodems die niet op deze kaart zijn aangeduid.
Overstromingsgevoelige gebieden Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen effectief en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. Effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden die recent overstroomd zijn of gebieden die een aanzienlijke kans hebben om te overstromen gebaseerd op modelleringen. Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden waar alleen overstromingen mogelijk zijn bij zeer extreme weersomstandigheden of bij het falen van waterkeringen zoals dijkbreuken e.d. Het zijn in principe de historische vallei- en moerasgebieden.
Recent overstroomde gebieden (ROG) Deze kaart omvat een inventaris van alle waargenomen en gedocumenteerde overstromingen sinds 1988. Deze kaart is gebaseerd op meldingen van lokale besturen, hulpdiensten, helikoptervluchten, e.d.
Risicozones overstromingen Deze kaart is afgebakend met het KB van 28 februari 2007 en geeft de locaties aan waar de kans op schade het grootst is. De brandverzekering, die automatisch natuurrampen zoals overstromingen dekt, is mee gebaseerd op deze kaart voor wat betreft de premie of eventueel het weigeren van de verzekering bij nieuwbouw.
Van nature overstroombare gebieden (NOG) Deze kaart is opgesteld op basis van de bodemkaart en duidt alle zones aan waar ooit afzettingen zijn geweest door het watersysteem. Hierbij kan het gaan om hellende gebieden (colluvia), overstromingen vanuit de waterloop (alluvia) of historische overstromingen vanuit de zee. In principe worden hiermee de historische vallei- en moerasgebieden aangeduid.
Winterbedkaart Deze kaart duidt de belangrijke overstromingsgebieden langsheen bevaarbare waterlopen aan.
  

Gevaar- en risicokaarten in het kader van de Overstromingsrichtlijn

Kaartlaag Verklaring
Bijzonder kwetsbare instellingen Deze kaart toont de instellingen die moeilijk evacueerbaar (ziekenhuizen, zorginstellingen, gevangenissen, scholen,...) zijn of van belang zijn in crisissituaties (politiekazernes, brandweerkazernes,...) en die in overstroombare gebieden liggen.
Economisch risico Deze kaart geeft de gewogen combinatie van alle beschikbare schadekaarten, herleid tot een “jaarlijkse gemiddelde schade” of €/m²/jaar.
Economische schade Deze kaart geeft voor de verschillende scenario's (kleine, middelgrote, grote kans) de schade in functie van de waterdiepte, tijdstip (bv. voor landbouw), stroomsnelheid en stijgsnelheid uitgedrukt in €/m².
Hydrografisch netwerk Deze kaart geeft de waterlopen weer van waaruit overstromingen als potentieel significant beschouwd worden overeenkomstig de Overstromingsrichtlijn.
Kwetsbare cultuurhistorische objecten Deze kaart toont de cultuurhistorische gebouwen (al dan niet als monument geklasseerde kastelen, molens, kerken, kloosters,...) en landschappen (ankerplaatsen, relictzones,…) die gelegen zijn in het overstromingsgebied van het scenario met kleine kans.
Lijninfrastructuren Deze kaart toont verschillende fysieke (bv. wegen en spoorwegen) en niet-fysieke lijninfrastructuren (bv. buslijnen) die een grote rol in de beweging van mensen en goederen naar, in en door het overstroombare gebied. De kaart geeft wegsegmenten, of bus- of spoorlijnen weer die door het overstromingsgebied met kleine kans lopen.
Overstromingsgevaarkaarten De overstromingsgevaarkaarten zijn de kaarten die de fysische eigenschappen (overstromingscontouren, waterdieptes, stroomsnelheden, ...) van de overstromingen beschrijven, gekoppeld aan de kans van voorkomen. De overstromingsrisicokaarten zijn de kaarten die de gevolgen voor mens (sociale), ecologie, economie en cultureel erfgoed in kaart brengen.
Overstroombaar gebied Deze kaart toont de gebieden waar er een overstromingsgevaar is. Deze overstromingen kunnen zowel plaatsvinden vanuit de waterlopen als vanuit de zee. De kaart toont de omvang van de overstroming voor de drie verschillende overstromingsscenario’s (kleine kans, middelgrote kans, grote kans).
Overstroombaar gebied_klimaatprojectie hoog/2100** Deze kaart toont de gebieden waar er een overstromingsgevaar is bij het hoge klimaatscenario*. De kaart toont de omvang van de overstromingen in 2100 bij drie verschillende overstromingskansen (groot, middelgroot en klein).
Potentiële schade Deze kaart toont de potentiële (maximale) schade bij een overstroming en wordt uitgedrukt in €/m². Deze waarde wordt bekomen als men de schadeberekening gaat toepassen met een fictieve waterdieptekaart (heel Vlaanderen onder 10m water) en geeft een bovengrens voor de economische schade.
Globale Risicokaart Deze risicokaart is een combinatie van de potentieel getroffen inwoners, het type economische bedrijvigheid, de verontreinigde installaties en de potentieel getroffen beschermde gebieden.
Stijgsnelheid Deze kaart toont voor een bepaald scenario de maximale stijgsnelheid van het water zoals berekend met de hydrodynamische modellen. De kaart wordt optioneel gemaakt en enkel voor de gebieden waar dit relevant is (Kust).
Stroomsnelheid Deze kaart toont voor een bepaald scenario de maximale stroomsnelheid in het potentieel overstroomde gebied zoals berekend met de hydrodynamische modellen. Stroomsnelheden worden enkel weergegeven daar waar er volledige 2-dimensionale modellen zijn die een accurate inschatting van de stroomsnelheid mogelijk maken (Kust).
Waterdieptekaart Deze kaart toont in het overstroombaar gebied de maximale waterdiepte horende bij ieder scenario (kleine kans, middelgrote kans, grote kans) uitgedrukt in centimeter. De waterdiepte wordt berekend als de afstand tussen het wateroppervlak en het maaiveld op basis van de hydrodynamische modelleringen en het digitaal hoogtemodel Vlaanderen.
Waterdieptekaart_klimaatprojectie hoog/2100** Deze kaarten tonen in het overstroombaar gebied bij hoog klimaatscenario* de maximale waterdiepte horende bij iedere overstromingskans (groot, middelgroot en klein) uitgedrukt in centimeters. De waterdiepte wordt berekend als de afstand tussen het wateroppervlak en het maaiveld op basis van de hydrodynamische modelleringen en het digitaal hoogtemodel Vlaanderen.

* De verandering van het klimaat is gebaseerd op de SRES-scenario’s, die de toekomstige uitstoot en concentratie aan broeikasgassen definiëren op basis van verschillende factoren zoals demografische, socio-economische, technologische en sociale ontwikkelingen, die op hun beurt leiden tot een verandering in de uitstoot van broeikasgassen en daarmee gepaard gaande klimaatverandering. Voor Vlaanderen werden deze scenario’s vertaald naar een laag, midden en hoog scenario, waarvan het hoge scenario het meeste natte en pessimistische is als het gaat over overstromingen. Hoewel er geen waarschijnlijkheid of kans kan toegekend worden aan elk van de klimaatscenario’s wordt in principe de kans voor elk scenario als gelijk beschouwd. Wel wordt er van uitgegaan dat – op basis van de huidige wetenschappelijke kennis- het totale bereik van scenario’s de werkelijke toekomstige evolutie omvat. Wanneer echter de recente historische gegevens van de mondiale uitstoot van broeikasgassen worden vergeleken met de klimaatscenario’s volgen deze bijna naadloos het hoge klimaatscenario.

Meer info over klimaatscenario's vind je in het MIRA klimaatrapport 2015.

Meer info over de toepassing van de klimaatscenario's voor de bepaling van overstromingskaarten met klimaatprojecties vind je in het ORBP-analyse-basisrapport.

** De klimaatprojectiekaarten zijn niet gebiedsdekkend over heel Vlaanderen. Ze bevatten minder waterlopen dan opgenomen in de overstromingsgevaarkaarten van huidig klimaat (overstroombaar gebied etc…). Enkel valleigebieden waar we over zulke klimaatprojectiekaarten beschikken werden opgenomen. Dit is het geval voor een deel van de onbevaarbare waterlopen van 1e categorie. De kaarten weerspiegelen over het algemeen de toestand op het terrein in 2009 en houden dus geen rekening met maatregelen die nadien genomen werden of die nog gepland zijn. De klimaatscenariokaarten tonen enkel overstromingen vanuit rivieren en houden geen rekening met overstromingen door oppervlakkige afstroming of vanuit rioleringen hoewel deze overstromingsproblematieken bij klimaatscenario’s een grote rol spelen.

Andere

Kaartlaag Verklaring
Deelgemeenten Deze kaart toont de afbakening van de deelgemeenten in Vlaanderen.
Grootschalig referentiebestand (GRB) Het grootschalig referentiebestand is een databank met grootschalige gegevens zoals gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en kunstwerken. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten (bron AGIV).
Kadastrale percelen Op deze kaart staan de onroerende eigendommen, hun grenzen en de gebouwen die erop voorkomen.
Middenschalige orthofotomozaïek, winteropnames Deze kaart is opgebouwd uit luchtfoto’s met een resolutie van 25cm (bron AGIV).
Orthobeeldvorming AGIV Digitale fotografische luchtopnamen die een duidelijk beeld scheppen van de bodembedekking.
Perimetergebieden Recht van Voorkoop Integraal Waterbeleid Het Decreet betreffende het integraal waterbeleid bepaalt dat het Vlaamse Gewest recht van voorkoop heeft bij verkoop van onroerende goederen in de bekkenbeheerplannen afgebakende oeverzones en in de bekkenbeheerplannen of stroomgebiedbeheerplannen afgebakende overstromingsgebieden. Deze dataset bakent deze gebieden af. Het digitaal bestand is geen juridisch document.
Signaalgebieden Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.
  

Het geoloket biedt ook modules aan die enkel voor professionele gebruikers toegankelijk zijn. Deze kunnen vanuit deze pagina toegevoegd worden aan dasboards van professionele gebruikers.

 • Kaartlagen uploaden: Hiermee kan je eigen shapefiles op de kaart te visualiseren.
 • Kaart op sociale media bevragen: Via deze module kan je op de kaart resultaten uit Flickr, Twitter en Youtube met een geotag visualiseren. Als je een zoekterm en tijdvenster invult, verschijnen de icoontjes van het sociale mediakanaal op de kaart. Je kan deze dan aanklikken om ze te bekijken.
 • Pagina vernieuwen: Hier kan je als professionele gebruiker selecteren hoe frequent je de webpagina automatisch wil laten vernieuwen. 

 

Karteringsloket

Via het karteringloket kan je als professionele GIS-editeerder overstromingen karteren. Na afloop van een overstromingsperiode kunnen zo de waterhoogtes, overstromingscontouren en details over overstroomde gebouwen geïnventariseerd worden. Volgende kaartlagen zijn daarvoor beschikbaar:

 • Dorpels: Deze laag geeft door middel van driehoekjes de locatie weer van opgemeten dorpels, dit wil zeggen het laagste punt van een gebouw waarlangs het water kan binnen stromen. Via deze laag kan je aanduiden hoever boven of onder de dorpel het water zich bevond.
 • Gebouwen: Als je voldoende ingezoomd bent, krijg je op de kaart deze laag te zien. Hier kan je de status van een gebouw (al dan niet overstroomd) aanpassen.
 • Contouren: De overstromingscontouren geven weer hoe ver de overstromingen zich uitstrekten in een bepaald gebied.

Als je kaartlagen wil aanpassen, klik je in de module Kaarten Tools onder het potloodje op Start Editeren. Je kan nieuwe objecten creëren door hier de gewenste laag aan te klikken en vervolgens op de kaart te beginnen tekenen. Het is ook mogelijk bestaande objecten aan te passen. Hiervoor zoom je in op de kaart naar de dorpel/contour/gebouw die je wil aanpassen, selecteert deze en past de attributen of vorm aan. De wijzigingen worden onmiddellijk opgeslagen in de databank. Als je klaar bent, klik je op Stop Editeren.

 

Rapporten

Op deze pagina geven we een overzicht van rapporten en publicaties van de waterinfopartners. Maandelijks publiceren we de nieuwste hydrologische toestandsrapporten. Onder Jaarrapporten vind je jaarboeken van het hydrologisch informatiecentrum (HIC) en 10-jarige overzichten met gevalideerde metingen van het HIC. Na belangrijke overstromingen of droogteperiodes worden overstromingsrapporten en droogterapporten ter beschikking gesteld. Onder getijtafels vind je astronomisch voorspelde hoog- en laagwaterstanden voor Antwerpen, Prosperpolder en Wintam.

 

Account aanvragen

Account aanmakenAls je waterinfo.be vaak wil gebruiken, kan je een account aanvragen en de website personaliseren. We maken onderscheid tussen verschillende soorten geregistreerde gebruikers die we hieronder toelichten:

 • Publieke gebruiker;
 • Professionele gebruiker;
 • Professionele GIS editeerder;
 • Personeelslid van waterinfopartner.

Na het aanmaken van een account, krijg je een bevestigingsmail in je mailbox. Eens je ingelogd bent, zal de website je instellingen onthouden. Zo kan je je favoriete grafieken aanduiden en je locatie op de kaart opslaan. Deze functionaliteiten zijn toegankelijk voor publieke gebruikers.

Account bewerkenProfessionele gebruikers, zoals hulpdiensten en gemeenteambtenaren, kunnen bijkomende rechten aanvragen via account bewerken. Je krijgt een formulier te zien waar je je professionele gegevens kan invullen en waar je kan aanduiden welke professionele toepassingen je wil gebruiken.

Professionele gebruikers komen op een aparte website terecht, pro.waterinfo.be. Deze site kan niet belast of vertraagd worden door grote aantallen bezoekers. Op die manier garanderen we dat ook tijdens piekmomenten de metingen en voorspellingen beschikbaar blijven. Je kan steeds rechtstreeks aanmelden via pro.waterinfo.be. Indien je aanmeldt via www.waterinfo.be, word je automatisch omgeleid naar de professionele site. Verder krijg je via het telefoonicoontje toegang tot de contactgegevens van de operatoren die 24/24 en 7/7 bereikbaar zijn.

 

DashboardsJe krijgt als professionele gebruiker vijf dashboards of pagina’s ter beschikking waar je de modules kan verzamelen die voor jou het interessants zijn. Zo staan de grafieken en ingezoomde kaarten voor jouw gebied samen op één scherm en kan je ze snel oproepen. Je kan de modules die je wenst rechtstreeks aan één van jouw dashboards toevoegen met het icoontje rechts bovenaan een module. Voor meer informatie over het samenstellen van een dashboard, kan je als je ingelogd bent meer lezen onder het menu "Over waterinfo.be/Dashboards".

 

Als GIS-editeerder kan je op het karteringsloket na afloop van een overstroming de gebieden karteren die wel of niet met wateroverlast te kampen hadden. Meer info hierover vind je onder het karteringsloket.

 

Contact

Heb je vragen over de inhoud van de website, dan kan je via het envelop-icoontje bovenaan een email sturen naar de operatoren van het Hydrologisch InformatieCentrum (voor de bevaarbare waterlopen) of de Vlaamse Milieumaatschappij (voor de onbevaarbare waterlopen).

Lees meer...