PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Wat is waterinfo.be

Verdwijnen de vertrouwde websites?

 
Wat gebeurt er met een aantal vertrouwde websites en gebruiksinstrumenten? Waterinfo.be vormt nu het centrale punt en verzamelt op één plaats:
 
Als je naar een van deze websites surft, zal je voortaan op waterinfo.be terechtkomen.

 

Lees meer...

Wat is waterinfo.be?

 
Met deze portaalsite slaan de Vlaamse waterbeheerders en kennisinstituten de handen in elkaar. Al onze metingen en voorspellingen worden hier samengebracht. Zo kunnen de nodige maatregelen getroffen worden om waterschade tot een minimum te beperken.

 

In Vlaanderen stuwt een dicht netwerk van bevaarbare waterwegen onze economie vooruit, terwijl onbevaarbare rivieren, beken en grachten het landschap opluisteren. Meestal kabbelt het water ongemerkt naar zee. Tot hevige of langdurige regenval de toestand verandert. Ook een stormgolf van op zee, dijkbreuken of rioleringen met afvoerproblemen kunnen overlast veroorzaken.

 

Met tal van slimme maatregelen houdt de Vlaamse overheid de situatie onder controle. Toch kunnen overstromingen niet altijd vermeden worden. De schade binnen de perken houden is dan uiterst belangrijk. En correct informeren is hierbij van cruciaal belang.

 

Waterinfo.be houdt je op de hoogte!


Lees meer...

Waak mee met waterinfo.be


Ben je nieuwsgierig naar de (water)stand van zaken, dan is waterinfo.be dé informatiebron bij uitstek. Gedetailleerde kaarten en grafieken informeren je over vier grote thema’s:

 Overstroming

Tal van meettoestellen houden de Vlaamse waterlopen nauwlettend in de gaten. Zij registreren op elk moment van de dag waterstanden, debieten en neerslag. Accurate weersvoorspellingen van het KMI laten toe om ook in de toekomst te kijken.

Slimme rekenmodellen voegen alle data samen tot dynamische overstromingskaarten. Die simuleren de toestand van de waterloop en berekenen of er overstromingsgevaar dreigt voor de komende dagen. Daarbij waarschuwt een eenvoudige kleurencode voor mogelijk gevaar.

 

Getij

Eb en vloed bepalen de waterstand langs onze kust. Ook de Zeeschelde en haar getijgevoelige zijrivieren deinen mee. Als een springtij samenvalt met een storm op zee, kan overstromingsgevaar dreigen.

Metingen en voorspellingen van het rivier- en zeepeil zijn daarom een must. Zo geven vrijboordkaarten aan hoeveel het water mag stijgen eer het over de dijken en kaaimuren stroomt. De portaalsite waarschuwt je tijdig voor een nakend stormtij. Zo kan je die geplande visuitstap uitstellen of je geparkeerde auto alsnog verplaatsen.
 
 

Neerslag


In een overstromingsverhaal speelt neerslag vaak de hoofdrol. Op overzichtelijke regenkaarten zie je online waar het hoeveel regent. Dankzij geanimeerde radarbeelden volg je de regenwolken op de voet. Eenvoudige grafieken en kaarten voorspellen de neerslag voor de komende uren en dagen. Die paraplu meenemen of thuislaten? Je komt het hier te weten.
 

Droogte

Niet alleen een teveel, maar ook een tekort aan water veroorzaakt mogelijk schade. Aanhoudende droogte kan landbouwers in de problemen brengen, terwijl lage waterstanden en debieten een vlot scheepsverkeer verhinderen. Waterinfo.be verzamelt daarom accurate gegevens en verwerkt die in de vorm van neerslagtekortkaarten tot een overzichtelijk geheel.  Droogte-indicatoren en laagwaterberichten maken het mogelijk de ernst van een eventuele droogte in te schatten.

 
Meer info vind je in de handleiding

Lees meer...