PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Helpdesk
Algemene begrippen
Kleurcodes
Overstroming
Getij
Neerslag
Droogte
Geoloket
Metingen
Rapporten
FAQ
Filmpjes
Woordenlijst
Lees meer...

Rapporten

Op deze pagina geven we een overzicht van rapporten en publicaties van de waterinfopartners. Maandelijks publiceren we de nieuwste hydrologische toestandsrapporten. Onder Jaarrapporten vind je jaarboeken van het hydrologisch informatiecentrum (HIC) en 10-jarige overzichten met gevalideerde metingen van het HIC. Na belangrijke overstromingen of droogteperiodes worden overstromingsrapporten en droogterapporten ter beschikking gesteld. Onder getijtafels vind je astronomisch voorspelde hoog- en laagwaterstanden voor Antwerpen, Prosperpolder en Wintam.

 

 
Lees meer...