PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Helpdesk
Algemene begrippen
Kleurcodes
Overstroming
Getij
Neerslag
Droogte
Geoloket
Metingen
Rapporten
FAQ
Filmpjes
Woordenlijst
Lees meer...

Metingen

Raadplegen

Metingen meteorologie

Op deze pagina kan de historische hydrologische toestand van de voorbije maanden en jaren worden geraadpleegd via grafieken en instelbare achtergrond kaartrapporten. Deze tonen o.a. geïnterpoleerde neerslag(tekort)kaarten maar ook puntmetingen van luchttemperatuur, windsnelheid, verdamping, ... .

De onderstaand te selecteren kaartrapporten worden dagelijks automatisch aangemaakt, de kaartrapporten die de toestand voor de voorbije maanden of de voorbije jaren tonen, worden gepubliceerd na manuele controle door de beheerders waterinfo.be.

Metingen fysische parameters

Op deze pagina kunnen realtime metingen opgevolgd worden van fysische parameters in onze waterlopen. Deze parameters zijn niet direct gerelateerd aan overstroming, getij, neerslag of droogte. Er zijn o.a. puntmetingen van watertemperatuur, stroomsnelheid en debiet, conductiviteit, opgeloste zuurstof,....ter beschikking.

Deze metingen zijn eveneens te raadplegen in de downloadsectie.

Afgeleide en berekende fysische parameters op de bevaarbare waterwegen, zoals sedimentconcentraties in het Scheldebekken, zijn ter beschikking via hic@vlaanderen.be.

Recentste waardes waterwegen

Via deze pagina wordt door HIC de mogelijkheid geboden om voor de meetposten op de waterwegen de meest recent beschikbare data te raadplegen.

In deze snelle weergave zijn omwille van de snelle beschikbaarheid geen grafieken voorzien. De metingen die u hier reeds kan raadplegen, zijn nog niet beschikbaar voor weergave in de grafieken van waterinfo.be.

Daarom zijn deze pagina's ook vooral geschikt voor klanten die exact weten voor welke meetpost ze de meest recente waarde wensen te raadplegen.

Terug naar boven

 

Downloaden

Via deze pagina kunnen metingen gedownload worden. In de linkerkolom (1A-1D) kies je de parameter (bv. waterstand, neerslag, zuurtegraad...) en resolutie (bv. uurlijks, dagelijks, jaarlijks...) die je wenst. In de tabel (2) in het midden van de pagina verschijnen dan de reeksen die beschikbaar zijn voor je profiel en voor het gebied dat gevisualiseerd is op de kaart (3). Door de regio op de kaart aan te passen, verander je de lijst van stations in de tabel. Door op de kolomtitels te klikken, kan je de tabel sorteren. Vink de gewenste reeksen aan en klik "visualiseer en download". Je kan de reeksen bekijken en de gewenste periode downloaden. Bij het downloaden van de gegevens ontvang je ook een bestand met een disclaimer en de verklaring van de gebruikte kwaliteitscodes.

Professionele gebruikers kunnen via de module downloaden per kaartlaag een volledige parameterlaag downloaden of oproepen via een weblink.

Terug naar boven

 
Lees meer...