PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Helpdesk
Algemene begrippen
Kleurcodes
Overstroming
Getij
Neerslag
Droogte
Geoloket
Metingen
Rapporten
FAQ
Filmpjes
Woordenlijst
Lees meer...

Algemene begrippen waterinfo.be

Inleiding

Waterinfo.be is de portaalsite van de Vlaamse waterbeheerders en kennisinstituten. Met deze website willen we jou zo correct mogelijk informeren over overstromingen en droogte. Hier worden alle metingen en voorspellingen samengebracht. Zo kunnen de nodige maatregelen getroffen worden om waterschade tot een minimum te beperken.

Op waterinfo.be vind je actuele informatie over vier thema’s:

 •  Overstroming
 •  Getij
 •  Neerslag
 •  Droogte

Deze thema’s kan je aanklikken links bovenaan op het scherm. Historische informatie kan je rechts bovenaan opvragen onder “geoloket”, "metingen" en “rapporten”. De homepagina toont altijd het meest dringende thema eerst.

Waterinfo.be is opgebouwd uit verschillende modules (widgets) die je als gebruiker naar eigen voorkeur kan schikken op het scherm. Op elke module staat een vraagtekentje waarachter telkens wat meer uitleg zit.

Terug naar boven

 

Waterinfoberichten

Overzicht waterinfoberichtenIn de berichten staat actuele informatie die door de operatoren van VMM en HIC gepubliceerd wordt. De symbolen links van het bericht tonen over welk thema het gaat. De kleur van de symbolen geeft de ernst van de situatie aan. Je kan de berichten sorteren volgens thema en volgens locatie waarop de kaart is ingezoomd. Via het vergrootglas klik je een uitgebreidere versie van het bericht open. Als een bericht betrekking heeft op een specifieke locatie, kan je met behulp van het zwarte vizier-icoontje op deze locatie inzoomen op de kaart van Vlaanderen.

Terug naar boven

 

Kaarten

KaartCentraal op waterinfo.be staat de kaart van Vlaanderen, waarop je kan in- of uitzoomen. Met behulp van het zwarte vizier-icoontje op de kaart kan je “mijn locatie” activeren. De kaart zoomt dan automatisch in op de plaats waar je je bevindt. Hoe verder je bent ingezoomd, hoe meer informatie op de kaart zichtbaar wordt. Wil je terug naar het overzicht van Vlaanderen, dan klik je op het wereldbolletje.

Via de module kaartlagen kan je aanvinken welke informatielagen je te zien wil krijgen op de kaart. Als je klikt op de naam van de laag, kan je de zichtbaarheid of transparantie van deze laag instellen. De beschikbare lagen zijn afhankelijk van het thema dat je aanklikt en worden toegelicht in de helpfunctie van de module. Je kan zelf nog bijkomende kaartlagen toevoegen aan de kaart via de module extra kaartlagen. Deze module moet eerst uitgeklapt worden door op "-" te klikken.

popup

De verklaring voor de symbolen en kleurcodes van de verschillende informatielagen die werden aangevinkt, vind je in de legende die je kan vergroten op de kaart.

Voor verschillende kaartlagen is het mogelijk om extra informatie op te vragen door eenvoudig op de kaart te klikken. Hierna verschijnt er een pop-up met de beschikbare informatie die in deze laag vervat zit. Het geselecteerde item wordt geel gekleurd op de kaart.

Terug naar boven

 

Grafieken

GrafiekenKlik je op de punten op de kaart, dan openen in de module grafieken de overeenkomstige grafieken. Als je met de muis over een grafiek beweegt, verschijnen vier icoontjes. Hiermee kan je (van links naar rechts) de locatie van het meetpunt in de kaart centreren, de grafiek maximaliseren, de grafiek toevoegen aan je favorieten, of de grafiek uit de module verwijderen.

Links in de module kan je met behulp van de icoontjes aanduiden welke grafieken je te zien krijgt. Via de ster roep je je favoriete grafieken op. Het klokje vraagt de recent aangeklikte grafieken op. Met het icoontje daaronder laat je alle grafieken zien voor de locaties waarop de kaart is ingezoomd (als je voldoende bent ingezoomd). Het onderste icoontje geeft je de kans om verschillende metingen met elkaar te vergelijken. Je kan ervoor kiezen om je favorieten te vergelijken, recent aangeklikte meetpunten of de meetpunten waarop je ben ingezoomd. Vink aan welke grafieken je wil zien en klik dan op “verversen”.

 
Vergelijken Meetreeksen
 

De grafieken kan je open klikken tot een groter scherm via het rechthoekje of eenvoudigweg door op de grafiek te klikken. In het gemaximaliseerde venster kan je, naargelang de beschikbaarheid, een keuze maken tussen:

 • Metingen (voorgesteld met volle lijn)
 • Korte termijnvoorspellingen (voorgesteld met stippellijn, voor sommige stations met onzekerheidsbanden)
 • Lange termijnvoorspellingen (voorgesteld met stippellijn, met onzekerheidsbanden)
 
Meetlocatie Overzichtpagina

Ook de andere parameters die we op die locatie meten, kan je tonen in de grafiek. Je kan bovenaan kiezen voor welke periode je metingen wil zien. Je kan de datum rechts bovenaan aanpassen, of je kan het tijdvenster aanpassen met de pijltjes die verschijnen als je met de muis over de grafiek beweegt.

Rechts bovenaan de grafiek vind je een aantal icoontjes waarmee je onder andere een tabel kan opvragen, gegevens kan downloaden of meer gegevens op de grafiek kan visualiseren. Dit laatste wil zeggen dat je voor verschillende maanden of jaren de gegevens over elkaar kan visualiseren. Hiervoor moet je wel een periode selecteren die verschillende maanden of jaren beslaat.

Onder Info Station vind je extra informatie over de locatie van het meetpunt, zoals coördinaten en eventueel een foto.

Onder Meer info staan verschillende karakteristieken die gebaseerd zijn op de metingen op die locatie. Bijvoorbeeld percentiel-waarden, extreme waarden en eventuele indicatoren:

 • Historische extremen toont een tabel met de historisch belangrijkste stormen op deze locatie. Zowel de datum, de piekafvoerwaarde als de empirische terugkeerperiode van de storm zijn erin opgenomen.
 • Extreme waarden bevat een tabel en figuur met de evolutie van de theoretische piekafvoeren bij verschillende terugkeerperioden. Hier zie je hoe de inschatting van de theoretische afvoerwaarden bij een bepaalde terugkeerperiode wijzigt, door wijzigingen in het afvoerregime van dit meetpunt (o.a. aanleg wachtbekkens, hermeandering, wijzigende verharding, klimaatverandering, …).
 • Percentiel (parameter) toont een figuur met bijhorende tabel van de verdeling van de waarden van deze parameter. Het percentielgetal drukt uit hoeveel procent van de tijd een bepaalde waarde onderschreden wordt. Bv 25%: een kwart van de tijd blijft het debiet/waterpeil onder deze waarde. Deze getallen zijn zowel beschikbaar voor elk meetjaar als voor de volledige meetperiode.
 • LT statistiek (N) toont een tabel met de neerslagtotalen van de voorbije maanden en jaren voor deze neerslagmeter.
 • Historische extremen (N)bevat een figuur met de samenvattende statistiek per maand voor de neerslag die geregistreerd werd door dit station.

Terug naar boven

 

Kleurcodes

Gebruikte kleurcodesOm de ernst van de situatie aan te geven, worden bij de berichten, grafieken en symbolen de kleuren groen, geel, oranje en rood gebruikt. Deze staan, zoals in de legende beschreven, respectievelijk voor normaal, pre-waak, waak en alarm. De precieze omschrijving van de alarmdrempels hangt af van het thema en het punt waarover een uitspraak wordt gedaan. Een alarm ten gevolge van overstromingen wordt immers anders gedefinieerd dan een alarm ten gevolge van droogte.

 

Voor hoge waterstanden geldt volgende definitie:

Status Kleur Omschrijving
Normaal Groen Geen overstromingen
Pre-waak Geel Verhoogde waakzaamheid, geen overstromingen
Waak Oranje Sterk verhoogde waakzaamheid, niet-kritieke overstromingen mogelijk
Alarm Rood Hoogste waakzaamheid, kritieke overstromingen mogelijk

Terug naar boven

 

Tabellen

Onder de verschillende thema's vind je tabellen en statusoverzichten terug, waarop je een overzicht krijgt van actuele of voorspelde data voor dat thema. Je kan steeds doorklikken op een tabel, waarna je meer gedetailleerde info of een grafiek te zien krijgt.

Tabellen Onder de thema’s “overstroming” en “getij” vind je tabellen met een overzicht van de gemeten en voorspelde status. Voor elk rivierbekken in Vlaanderen wordt met behulp van balkjes getoond hoeveel stations een bepaalde status hebben. Als je op een balk van de tabel klikt, opent zich een nieuwe tabel met alle stations voor het aangeklikte bekken en de aangeklikte status. Hier kan je doorklikken op de verschillende stations, waarbij de overeenkomstige grafiek geopend wordt in de module grafieken.

Onder “neerslag” vind je tabellen met gemeten en voorspelde neerslag. Door te klikken op een rij in de tabel, open je de overeenkomstige grafiek. Hetzelfde principe geldt voor de tabel met neerslagtekorten, die je vindt onder “droogte/actuele toestand”.

Terug naar boven

 

Snel naar

SnelnaarOp alle themapagina's staat bovenaan een snel naar-module. Hierin wordt een actueel overzicht gegeven van de informatie die in de andere thema's op dat moment beschikbaar is. Zo krijg je bijvoorbeeld een kijk op de voorspelde toestand van de waterlopen, afgewisseld met een buienradarbeeld, terwijl je op de rest van de pagina de actuele informatie van de waterlopen kan bekijken. Deze roterende overzichtjes worden elke 10 minuten vernieuwd, zodat je altijd de meest recente informatie te zien krijgt. Ook zullen steeds gele, oranje en rode bollen voorrang krijgen op de groene, waardoor de kritieke plaatsen onmiddellijk opvallen. Wanneer je op dit beeld klikt, surf je onmiddellijk door naar je gevraagde thema.

Terug naar boven

 

Hulpmiddelen

ZoekenVia het zoekvenster bovenaan de pagina kan je de hele site doorzoeken. Niet alleen op trefwoorden, maar je kan ook een adres ingeven en lokaliseren op de kaart.

Terug naar boven

 

Account aanvragen

Account aanmakenAls je waterinfo.be vaak wil gebruiken, kan je een account aanvragen en de website personaliseren. We maken onderscheid tussen verschillende soorten geregistreerde gebruikers die we hieronder toelichten:

 • Publieke gebruiker;
 • Professionele gebruiker;
 • Professionele GIS editeerder;
 • Personeelslid van waterinfopartner.

Na het aanmaken van een account, krijg je een bevestigingsmail in je mailbox. Eens je ingelogd bent, zal de website je instellingen onthouden. Zo kan je je favoriete grafieken aanduiden en je locatie op de kaart opslaan. Deze functionaliteiten zijn toegankelijk voor publieke gebruikers.

Account bewerkenProfessionele gebruikers, zoals hulpdiensten en gemeenteambtenaren, kunnen bijkomende rechten aanvragen via account bewerken. Je krijgt een formulier te zien waar je je professionele gegevens kan invullen en waar je kan aanduiden welke professionele toepassingen je wil gebruiken.

Professionele gebruikers komen op een aparte website terecht, pro.waterinfo.be. Deze site kan niet belast of vertraagd worden door grote aantallen bezoekers. Op die manier garanderen we dat ook tijdens piekmomenten de metingen en voorspellingen beschikbaar blijven. Je kan steeds rechtstreeks aanmelden via pro.waterinfo.be. Indien je aanmeldt via www.waterinfo.be, word je automatisch omgeleid naar de professionele site. Verder krijg je via het telefoonicoontje toegang tot de contactgegevens van de operatoren die 24/24 en 7/7 bereikbaar zijn.

 

DashboardsJe krijgt als professionele gebruiker vijf dashboards of pagina’s ter beschikking waar je de modules kan verzamelen die voor jou het interessants zijn. Zo staan de grafieken en ingezoomde kaarten voor jouw gebied samen op één scherm en kan je ze snel oproepen. Je kan de modules die je wenst rechtstreeks aan één van jouw dashboards toevoegen met het icoontje rechts bovenaan een module. Voor meer informatie over het samenstellen van een dashboard, kan je als je ingelogd bent meer lezen onder het menu "Over waterinfo.be/Dashboards".

 

Als GIS-editeerder kan je op het karteringsloket na afloop van een overstroming de gebieden karteren die wel of niet met wateroverlast te kampen hadden. Meer info hierover vind je onder het karteringsloket.

Terug naar boven

 

Contact

Heb je vragen over de inhoud van de website, dan kan je via het envelop-icoontje bovenaan een email sturen naar de operatoren van het Hydrologisch InformatieCentrum (voor de bevaarbare waterlopen) of de Vlaamse Milieumaatschappij (voor de onbevaarbare waterlopen).

Terug naar boven

Lees meer...